Scriptiemaken.nl

Scriptiemaken.nl is een online drukker, gespecialiseerd in het drukken en uitgeven van scripties, boeken en proefschriften. Wil je jouw scriptie drukken als echt boek? Een boek zoals je in de boekhandel ziet liggen? Geen probleem! Scriptiemaken.nl biedt jou deze mogelijkheid.

De tijd voor een ringbandje of een simpele lijmbinding is voorbij. Tegenwoordig kun je tegen een betaalbare prijs bij Scriptiemaken.nl je scriptie laten drukken in boekhandel kwaliteit. Je hebt je scriptie in boekvorm voor nog geen €20,-, met een minimum van 22 pagina’s. Daarnaast is het mogelijk om je scriptie binnen 24 uur thuis te laten bezorgen. Via onze handige online besteltool kun je je binnen vier stappen eenvoudig en snel je eigen boek bestellen.

Ons doel is om je goed te informeren over de mogelijkheden en om het maximale te halen uit je budget. Maak nu ook een écht boek van je scriptie, een leuke blijvende herinnering!