Veelgestelde vragen

Hier vind je alle antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot het laten drukken van jouw scriptie. Mocht je vraag er niet tussen staan of heb je je scriptie met spoed nodig hebben, dan kun altijd contact met ons opnemen. Bel, mail of chat met ons, ook wanneer je vragen hebt over het bestelsysteem. Wij helpen je graag verder.

De standaard levertijd is 4 werkdagen.

Ja, dat kan! Neem dan voor je gaat bestellen telefonisch contact met ons op via 073 513 07 05

Het pakketje wordt met Post NL bezorgd.

Ja, dat kan! Neem dan eerst telefonisch contact met ons op via 073 513 07 05

We gebruiken 90 grams HVO. Dit papier is speciaal geselecteerd voor het drukken van wetenschappelijke documenten. HVO is een wit papiersoort dat vaak wordt vergeleken met het papier uit een normale printer, echter van hogere kwaliteit. HVO is een ongestreken papiersoort. Het papier is behandeld zodat het papier, na veroudering niet verkleurd. HVO is een ongestreken papiersoort.

De omslag wordt gemaakt van 250 grams sulfaatkarton.

Wij adviseren om gebruik te maken van de templates van scriptiemaken.nl. Als je gebruikt maakt van de templates van scriptiemaken.nl, dan zullen wij de cover voor je in orde maken. Lukt dat niet? Dan is er de mogelijkheid om jouw cover door onze professionele vormgever op te maken. Dit is echter wel tegen een meerprijs. Tip: Het beste is dus om het formaat van je binnenwerk en je cover overeen te laten komen met het formaat dat je selecteert.

We maken gebruik van een pur-lijm. Deze lijm is zo sterk dat jouw boekje decennia lang mee gaat. Bij een gelijmde binding wordt er géén gebruik gemaakt van garen, maar wordt het binnenwerk alleen in de rug gelijmd. Vervolgens wordt de cover en omslag om het binnenwerk gezet. Garenloos gebonden is een moderne techniek die tegenwoordig erg gebruikelijk is voor het binden van boeken.

Glans laminaat geeft een positief effect op afbeeldingen en foto’s. Mat laminaat geeft een positief effect op tekst. Het blijft een positieve voorkeur.

Heb je een formaat dat afwijkt van de opties? Kies dan voor een groter of kleiner formaat. Het systeem past het bestand dan automatisch aan naar het geselecteerde formaat. Wil je het toch een ander afwijkend formaat? Neem dan telefonisch contact op met ons. Wij helpen je graag verder.

Dit is het minimum aantal pagina’s die zijn nodig om een boek te kunnen maken.

Vul het bestand aan tot 22 pagina’s. Dit kan met blanco pagina’s.

Nee, een bladzijde bestaat uit twee pagina’s.

Je scriptie wordt standaard full colour geprint, zonder dat hier een meerprijs voor wordt berekend.

Het binnenwerk dient in pages aangeleverd te worden. De omslag moet in spread worden aangeleverd.

Nadat je het boek hebt opengeslagen staat de eerste pagina aan de rechterkant.

Een veelgemaakte fout is om alle paginanummers rechts uit te lijnen. Zorg dat je de paginanummering centreert of dat de paginanummering op de rechterpagina’s rechts staan en op de linkerpagina’s links. Hiermee voorkom je dat de paginanummers in de rug wegvallen.

Dat kan. Selecteer bij stap 1 het gewenste formaat en upload je bestand bij stap 2. De bestelmodule past het bestand direct aan naar het gewenste formaat.

Geen zorgen, wij controleren jouw bestand altijd. Mocht er iets mis zijn dan nemen we contact met je op. Je mag natuurlijk ook gewoon contact opnemen. Dan zullen wij je bestanden controleren.

Een drukker kan geen Word bestanden of bestanden van andere tekstverwerkers verwerken. Voordat het boek geproduceerd kan worden moet het omgezet worden naar een drukklaar pdf-bestand. Doorgaans is dat een bestand in hoge resolutie en waarin alle gebruikte fonts ingesloten zijn. Nadat je het boek hebt opgemaakt in je tekstverwerker moet je het nog omzetten naar pdf-formaat. Dat kan eenvoudig door het bestand op te slaan als pdf.

Afloop/bleed zijn pagina’s waarbij kleur(vlakken) of afbeeldingen tot aan de rand van de pagina lopen. Om te voorkomen dat er bij het snijden witte randen kunnen ontstaan, is het voor de drukker nodig om door de kleur of de afbeelding heen te kunnen snijden. Om deze reden dient er afloop aan het document te worden toegevoegd. Dit houdt in dat er min. 3mm extra marge aan elke zijde van de pagina moet worden toegevoegd waarbij de afbeelding of de kleur nog steeds blijft doorlopen tot over de paginarand.

Snijtekens kun je eenvoudig toevoegen, wanneer je jouw scriptie in Indesign hebt vormgegeven. Snijtekens staan in de hoeken van het PDF bestand en dienen als hulpmiddel bij het snijden van het bestand. Wanneer je ervoor kiest om snijtekens te plaatsen zal de drukker altijd op de snijtekens snijden. Zo weet je zeker dat jouw boek mooi wordt afgewerkt. Snijtekens zijn alleen verplicht, wanneer je een bestand upload met afloop.

Nee, het is niet verplicht om snijtekens en afloop toe te voegen. Wij kunnen ieder PDF bestand printen en binden?

Het ontwerpen van een omslag is bij Scriptiemaken.nl ontzettend eenvoudig. Er zijn drie mogelijkheden om je omslag te ontwerpen: 1. Ontwerp je omslag zelf Je kunt je omslag zelf ontwerpen in Indesign. Houd er dan rekening mee dat je omslag bestaat uit een achterkant, rug en voorkant. De omslag moet als spread worden aangeleverd. De rug bereken je als volgt. Aantal pagina’s x 0,005 cm. Een boek met 100 pagina’s heeft een rugdikte van 0,5 cm = 5mm. 2. Upload de voorkant Heb je een mooie voorkant ontworpen, dan kun je de voorkant eenvoudig in de opmaaktool uploaden. Je kunt zelf nog een kleur van de achterkant toevoegen. 3. Gebruik de eerste pagina uit je scriptie Een derde manier is om de eerste pagina van je binnenwerk te gebruiken als omslag.

Heb je zelf je omslag ontworpen, maar weet je niet zeker of je het goed gedaan hebt? Neem dan even contact op. Wij controleren je omslag graag voor je.

Wil je jouw bestand nog vervangen. Neem dan snel contact met ons op, zodat wij het bestand kunnen vervangen.

Kan jouw bestand om een onbekende reden niet geüpload worden? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je altijd verder helpen.

Algemene Verkoop Voorwaarden Scriptiemaken.nl

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Scriptiemaken.nl (Uitgeverij BOXPress B.V.) in relatie tot haar producten aangeboden op Scriptiemaken.nl (Uitgeverij BOXPress B.V.). Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling via eerdergenoemde site, houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Algemene informatie Scriptiemaken.nl een dienst van Uitgeverij BOXPress hierna te noemen Scriptiemaken.nl. Scriptiemaken.nl is gevestigd in Vianen, De Limiet 26 en is ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 17192708. U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@Scriptiemaken.nl of te bellen naar telefoonnummer 073-5130704.

  • 1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

Alle aanbiedingen op Scriptiemaken.nl zijn vrijblijvend en Scriptiemaken.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij anders vermeld.

Betaling kan geschieden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings- en bestelvoorwaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld extra kosten voor een bepaalde betalingsvariant.

Een overeenkomst komt definitief tot stand na acceptatie van uw bestelling door Scriptiemaken.nl en zodra uw betaling per bank op de daartoe aangegeven rekening van Scriptiemaken.nl definitief is bijgeschreven.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Scriptiemaken.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Scriptiemaken.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een opdracht te weigeren.

  • 2. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de software, documentatie en/of diensten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Scriptiemaken.nl. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op het intellectueel eigendomsrecht.

  • 3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Scriptiemaken.nl is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet tijdig overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Scriptiemaken.nl.

Correspondentie betreffende de op deze website aangeboden software en bestelde producten, vindt plaats via email, internet en telefoon. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan Scriptiemaken.nl verstrekken van het juiste e-mailadres en juiste betalingsgegevens. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en hierop draaiende programma’s als firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten worden ontvangen.

  • 4 Overmacht

Scriptiemaken.nl kan in geval van overmacht de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat Scriptiemaken.nl verplicht is tot schadevergoeding. Scriptiemaken.nl dient u in dat geval hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Scriptiemaken.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.

  • 5 Kwaliteit van geleverde producten

Tussen het door de klant aangeleverd beeldmateriaal en het gedrukte eindresultaat kunnen kwaliteitsverschillen ontstaan. Scriptiemaken.nl is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen tussen getoonde voorbeelden en het eindresultaat. Scriptiemaken.nl wijst de klant er op dat de kwaliteit van het door de klant gebruikte digitale beeldmateriaal de kwaliteit van het afgedrukte eindproduct negatief kan beïnvloeden. Zowel de resolutie, de toegepaste compressie kunnen van invloed zijn op de afdrukkwaliteit.

Scriptiemaken.nl garandeert niet dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor enig specifiek doeleinde.

Het op deze website getoonde beeldmateriaal geeft slechts een indicatie van het productassortiment. Tussen de getoonde voorbeelden en de geleverde producten kunnen afwijkingen bestaan.

Scriptiemaken.nl geeft geen garantie op geleverde eindproducten. Bent u ontevreden over een door ons geleverd product? Neemt u dan contact op onze klantenservice. Zij zullen u verder helpen.

  • 6 Verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal en teksten

De verantwoordelijkheid voor aangeleverd materiaal, zowel beeldmateriaal als teksten, ligt niet bij Scriptiemaken.nl. Scriptiemaken.nl gaat er van uit dat het auteursrecht van aan haar geleverde bestanden bij de klant ligt en aan alle in Nederland geldende wetten en regels voldoet.

  • 7 Aansprakelijkheid

Scriptiemaken.nl is niet aansprakelijk voor het bewaren van geleverde bestanden.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Scriptiemaken.nl vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Privacybeleid Scriptiemaken.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23-05-2016.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Scriptiemaken.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat Scriptiemaken.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Scriptiemaken.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Scriptiemaken.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Scriptiemaken.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Scriptiemaken.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Scriptiemaken.nl
De Limiet 26
4131 NR Vianen

073-513 07 05

info@scriptiemaken.nl

.